Wat zijn de zorgtoeslag data in 2018?

zorgtoeslag dataDe zorgtoeslag wordt iedere maand door de belastingdienst op je bankrekening gestort. Het geld wordt op de 20e van de maand uitbetaald. Wanneer de 20e in het weekend valt of op een feestdag dan wordt het geld op de eerstvolgende werkdag op de bankrekening gestort. We hebben voor de duidelijkheid de betaaldata zorgtoeslag voor 2018 hieronder weergegeven.

De data voor de uitbetalingen van de zorgtoeslag 2018:

januari20-12-2017
februari22-01-2018
maart20-02-2018
april20-03-2018
mei20-04-2018
juni22-05-2018
juli20-06-2018
augustus20-07-2018
september20-08-2018
oktober20-09-2018
november22-10-2018
december20-11-2018

Zorgtoeslag aanvragen

Hoe werkt de uitbetaling van de zorgtoeslag?

Na het aanvragen van de zorgtoeslag krijg je een voorschotbeschikking, zoals dat zo mooi heet, van de belastingdienst. Hierin staat vermeld, dat je dat specifieke jaar een zorgtoeslag krijgt. De hoogte is afhankelijk van jouw inkomen, uw vermogen en je gezinssituatie. Het is mogelijk om een proefberekening van de zorgtoeslag te maken door een erkend adviseur . De hoogte van de zorgtoeslag is bepalend of je de zorgtoeslag voor een heel jaar in een keer ontvangt of in delen per maand op de zorgtoeslag data.

Krijg je de zorgtoeslag in een keer uitbetaald?

Wanneer de zorgtoeslag van het hele jaar in een keer uitbetaald wordt dan zal dit gebeuren rond de 20e van de maand. De meeste mensen zullen de zorgtoeslag echter maandelijks ontvangen. Wanneer de zorgtoeslag echter lager is dan 60 euro voor het hele jaar dan zal je het in een keer ontvangen. Is de zorgtoeslag voor een heel jaar lager dan 24 euro dan ontvang je niets. Op het moment van de daadwerkelijke vaststelling van jouw inkomen kan het aangepast worden. Dit gebeurt bij de definitieve berekening en op het moment, dat je daadwerkelijke inkomen is vastgesteld over dat specifieke jaar.

De definitieve beschikking 2018

Aan het einde van ieder jaar ontvang je van de belastingdienst een brief. Het gaat om de definitieve beschikking zorgtoeslag. In de brief is opgenomen hoeveel zorgtoeslag je hebt ontvangen en op hoeveel zorgtoeslag je recht had. Er wordt dan gekeken naar de gezinssituatie, het inkomen en jouw vermogen in dat jaar. Wanneer je teveel hebt ontvangen dan moet je een deel terugbetalen. Heb je te weinig zorgtoeslag gekregen, dan zal de belastingdienst het restant op jouw rekening storten.

Wanneer staat het geld van de zorgtoeslag op jouw bankrekening?

De belastingdienst stort het geld op de 20e van iedere maand op jouw bankrekening. Het kan echter nog een tot twee dagen duren voordat het ook daadwerkelijk op je bankrekening staat. Het is verschillend per bank.

Geen uitbetaling ontvangen?

Wanneer je rond de data zorgtoeslag geen betaling hebt ontvangen van de belastingdienst is het slim om te kijken wat er mogelijk misgaat. Het kan zijn, dat er wat veranderd is in jouw situatie en je geen recht meer hebt op de zorgtoeslag. Ook kan het zijn, dat er problemen met het overboeken zijn naar jouw bank. Het is goed om te kijken op Mijn Toeslagen wat er eventueel is veranderd of misgaat. Ook kun je met de BelastingTelefoon contact opnemen.
Zorgtoeslag aanvragen