Zorgtoeslag omhoog in 2020

zorgtoeslag omhoog in 2020In 2020 gaat de zorgtoeslag omhoog. De uitkering voor mensen met een kleine portemonnee stijgt tientallen euro’s meer dan de zorgpremie. Voor alleenstaanden gaat dit om 67 euro per jaar, wat neerkomt op iets meer dan 5,50 per maand. Gezinnen gaan er met 95 euro per jaar op vooruit.

De zorgpremie in 2020 stijgt met zo’n drie euro per maand. Ook is de korting op een collectieve zorgverzekering lager en komen er bij de basisverzekering een aantal vergoedingen bij.


Waarom kan de zorgverzekering nog meer omhoog?

De zorgtoeslag kan om verschillende redenen omhoog gaan. Het kan een algehele verandering zijn van de zorgtoeslag, waardoor deze voor iedereen omhoog gaat. De zorgtoeslag kan ook stijgen omdat het inkomen is gedaald van een persoon. Daarnaast kan het krijgen van een toeslagpartner een reden zijn om de zorgtoeslag te zien stijgen. De zorgtoeslag is een regeling welke bedoeld is om mensen met een lager inkomen te helpen. Ze worden geholpen met een financiële tegemoetkoming om de zorgpremie te betalen.

Vraag een persoonlijk advies aan

Zorgtoeslag omhoog door stijgende premies

Wanneer de zorgpremies omhoog gaan dan gaat de zorgtoeslag omhoog. Het is gerelateerd aan elkaar. Het zal niet gaan om een totale compensatie van de stijging van de zorgpremie trouwens. De zorgtoeslag zal echter wel omhoog gaan. Er zijn trouwens grote verschillen in de zorgpremies van de verschillende zorgverzekeraars. Het is verstandig om de verschillende premies van de zorgverzekeraars te vergelijken en om de beste keuze te maken. Staar jezelf niet helemaal blind op de premies. Kijk ook naar de voorwaarden en waar je terecht kunt als verzekerde. Wat is de gecontracteerde zorg?

Zorgtoeslag omhoog door een toeslagpartner

Wanneer iemand op hetzelfde adres gaat wonen, wanneer je gaat trouwen of samenwonen betekent het dat er verschillende zaken veranderen. Zo zal je onder andere als toeslagpartner gezien worden voor alle toeslagen. Wanneer de toeslagpartner een laag inkomen heeft (of geen inkomen) dan kan de zorgtoeslag omhoog gaan. Het zal zeker stijgen omdat het nu voor twee personen is. Het is goed om dit tijdig door te geven, zodat de zorgtoeslag wordt aangepast.

Zorgtoeslag omhoog door een lager salaris

In sommige gevallen kan het ook gebeuren dat het salaris omlaag gaat. Het kan door een verandering van baan of door het wegvallen van werk. Het salaris zal dan dalen en daarmee het totale inkomen van iemand. Wanneer het inkomen daalt zal de zorgtoeslag stijgen. Het is belangrijk om dit door te geven aan de Belastingdienst.

Wijzigingen doorgeven

Wanneer er een wijziging is die belangrijk is voor de zorgtoeslag dan is het belangrijk om deze door te geven. Geef een verandering van het inkomen zo snel als mogelijk door.

Wanneer het inkomen stijgt dan zal de zorgtoeslag dalen. Daalt het inkomen dan gaat de zorgtoeslag omhoog. Het is belangrijk om hierop te letten. Ook bij het krijgen van een toeslagpartner (of wegvallen hiervan) zullen er zaken veranderen voor de zorgtoeslag. Geef dit ook tijdig door. 

Wij adviseren bij mogelijke wijziging van de Zorgtoeslag van altijd om bij wijzigen een adviseur te raadplegen.