Zorgtoeslag niet omhoog, maar omlaag in 2024

zorgtoeslag omhoog in 2020In 2024 gaat de zorgtoeslag omlaag. De uitkering voor mensen met een kleine portemonnee daalt hierdoor tientallen euro’s per maand. Voor alleenstaanden gaat dit om 31 euro per maand. Gezinnen gaan er met 29 euro per maand op achteruit.

De zorgpremie in 2024 stijgt met een paar euro per maand. Ook is de korting op een collectieve zorgverzekering lager en komen er bij de basisverzekering een aantal vergoedingen bij.

Waarom kan de zorgverzekering omhoog / omlaag gaan?

De zorgtoeslag kan om verschillende redenen omhoog / omlaag gaan. Het kan een algehele verandering zijn van de zorgtoeslag, waardoor deze voor iedereen omhoog / omlaag gaat. De zorgtoeslag kan ook stijgen omdat het inkomen is gedaald van een persoon. Daarnaast kan het krijgen van een toeslagpartner een reden zijn om de zorgtoeslag te zien stijgen. De zorgtoeslag is een regeling welke bedoeld is om mensen met een lager inkomen te helpen. Ze worden geholpen met een financiële tegemoetkoming om de zorgpremie te betalen.

Vraag een persoonlijk advies aan

De overheid past de zorgtoeslag aan

Ieder jaar wordt de zorgpremie, het eigen risico en ook de zorgtoeslag bepaalt. Het kan dan zomaar gebeuren dat de zorgtoeslag omhoog of omlaag gaat. Het kan om een paar tientjes gaan, maar ook om meer geld. Natuurlijk is het afhankelijk van het inkomen. De inkomensgrenzen kunnen daarnaast ook nog aangepast worden. Wanneer de inkomensgrens omhoog kan kunnen sommige mensen ook meer (of weer) zorgtoeslag ontvangen.

Zorgtoeslag omhoog door stijgende premies

Wanneer de zorgpremies omhoog gaan dan gaat de zorgtoeslag omhoog. Het is gerelateerd aan elkaar. Het zal niet gaan om een totale compensatie van de stijging van de zorgpremie trouwens. De zorgtoeslag zal echter wel omhoog gaan. Er zijn trouwens grote verschillen in de zorgpremies van de verschillende zorgverzekeraars. Het is verstandig om de verschillende premies van de zorgverzekeraars te vergelijken en om de beste keuze te maken. Staar jezelf niet helemaal blind op de premies. Kijk ook naar de voorwaarden en waar je terecht kunt als verzekerde. Wat is de gecontracteerde zorg?

Zorgtoeslag omhoog door een toeslagpartner

Wanneer iemand op hetzelfde adres gaat wonen, wanneer je gaat trouwen of samenwonen betekent het dat er verschillende zaken veranderen. Zo zal je onder andere als toeslagpartner gezien worden voor alle toeslagen. Wanneer de toeslagpartner een laag inkomen heeft (of geen inkomen) dan kan de zorgtoeslag omhoog gaan. Het zal zeker stijgen omdat het nu voor twee personen is. Het is goed om dit tijdig door te geven, zodat de zorgtoeslag wordt aangepast.

Zorgtoeslag omhoog door een lager salaris

In sommige gevallen kan het ook gebeuren dat het salaris omlaag gaat. Het kan door een verandering van baan of door het wegvallen van werk. Het salaris zal dan dalen en daarmee het totale inkomen van iemand. Doordat de zorgtoeslag stijgt zal het lagere inkomen gecompenseerd worden. Soms merk je hier netto niets van de daling van het salaris. Het voelt niet fijn, maar uiteindelijk maakt het netto geen verschil. Het klinkt bijna te goed om waar te zijn. Toch?

Uit het leger

Wanneer je in het leger actief bent betaald de overheid al je zorgkosten. Het is daarom niet nodig om een zorgverzekering te hebben. Je krijgt ook een ontheffing om geen verplichte zorgverzekering te nemen. Er is geen recht op zorgtoeslag in de periode dat je in het leger werkt. Wanneer je eenmaal uit het leger bent en weer een burger bent moet je wel een zorgverzekering afsluiten. Ook heb je dan recht op een zorgtoeslag en gaat de zorgtoeslag omhoog.

Een lager vermogen

Wanneer je een te hoog vermogen hebt, heb je geen recht op zorgtoeslag. Er is een vermogensgrens. Hierboven krijg je geen zorgtoeslag. Doordat het vermogen afneemt kan het gebeuren dat je wel weer recht hebt op een zorgtoeslag. De zorgtoeslag gaat dan omhoog.

Wijzigingen doorgeven

Wanneer er een wijziging is die belangrijk is voor de zorgtoeslag dan is het belangrijk om deze door te geven. Geef een verandering van het inkomen zo snel als mogelijk door.

Wanneer het inkomen stijgt dan zal de zorgtoeslag dalen. Daalt het inkomen dan gaat de zorgtoeslag omhoog. Het is belangrijk om hierop te letten. Ook bij het krijgen van een toeslagpartner (of wegvallen hiervan) zullen er zaken veranderen voor de zorgtoeslag. Geef dit ook tijdig door. 

Wij adviseren bij mogelijke wijziging van de Zorgtoeslag van altijd om bij wijzigen een adviseur te raadplegen.