Wanneer heb ik géén recht meer op zorgtoeslag?

wanneer geen recht op zorgtoeslagIn sommige gevallen heb je geen recht meer op zorgtoeslag. Wanneer je dit zelf weet dan is het goed om direct de zorgtoeslag stop te zetten. Het helpt om te voorkomen dat er later veel zorgtoeslag terugbetaald moet worden. De zorgtoeslag is er voor mensen welke een laag inkomen hebben. Het is een aanvulling om de zorgpremie betaalbaar te houden. Wanneer iemand niet meer aan de eisen van de zorgtoeslag voldoet dan heeft die daar geen recht meer op. We vertellen graag meer over “wanneer geen zorgtoeslag meer” in dit artikel.

Waarom wordt de zorgtoeslag stopgezet?

Het stopzetten van de zorgtoeslag kan om verschillende redenen gebeuren. Laten we ze hieronder opsommen:

  • De verzekerde voldoet niet meer aan de inkomenseisen. Het kan door een stijging van het salaris komen. Ook kan het komen omdat er een toeslagpartner is.
  • De verzekerde voldoet niet meer aan de vermogenseisen. De persoon heeft een te hoog vermogen (of samen met de toeslagpartner).
  • Mensen gaan samenwonen
  • De zorgtoeslag stopzetten na het studeren
  • De zorgtoeslag verdwijnt omdat men in het leger is gegaan (hier is men door de overheid verzekerd).

Check je Zorgtoeslag

Wanneer de zorgtoeslag stopzetten?

Wanneer het inkomen of het vermogen stijgt dan is het belangrijk om te controleren of er nog recht is op zorgtoeslag. Het beste is het om het gewijzigde inkomen door te geven. Wanneer iemand teveel zorgtoeslag heeft ontvangen dan moet deze terugbetaald worden. Ieder jaar wordt aan het einde van het jaar bepaald of de persoon terecht zorgtoeslag heeft ontvangen. Ook wordt gekeken of het teveel was of te weinig. Het wordt dan nog aan het einde van het jaar gecorrigeerd.

De Belastingdienst zet de zorgtoeslag stop

De Belastingdienst kan de zorgtoeslag ook stopzetten. Het kan gaan om een persoon die geen zorgverzekering heeft. Ook mensen welke een gemoedsbezwaar hebben en geen verzekering hebben kan dit overkomen. Wanneer iemand naar het buitenland en geen Nederlandse zorgverzekering heeft kan de zorgtoeslag stopgezet worden. Daarnaast geldt dit ook voor gedetineerden. Daarnaast geldt dit ook voor mensen die in het leger gaan.

Voorkom problemen

Het is goed om te voorkomen dat er grote bedragen terugbetaald moeten worden aan de Belastingdienst. De zorgtoeslag ontvang je in delen. Wanneer het echter in één keer weer terugbetaald moet worden is het wel een hoog bedrag. Wanneer je geen recht meer hebt op zorgtoeslag is het daarom beter om de zorgtoeslag direct stop te zetten.

Vraag een persoonlijk advies aan