Zorgtoeslag en vermogen, hoe zit dat?

zorgtoeslag en eigenvermogenDe zorgtoeslag is afhankelijk van verschillende factoren. Financieel gezien is het inkomen en het eigen vermogen het belangrijkste. Het inkomen mag niet boven een specifieke grens vallen en bepaald de hoogte van de zorgtoeslag. Het eigen vermogen kan roet in het inkomen gooien.

Wanneer namelijk het eigen vermogen hoger is als de toegestane grens dan wordt er geen zorgtoeslag verstrekt. Men zal eerst moeten interen op het eigen vermogen, zoals het zo mooi heet. Natuurlijk niet prettig wanneer het eigen vermogen net te hoog is voor een jaar.

Zorgtoeslag en eigen vermogen

De grote vraag is natuurlijk hoeveel eigen vermogen er mag zijn. Waar liggen de grenzen en wat is het eigen vermogen? Het eigen vermogen bestaat uit alle bezittingen die je hebt minus mogelijk samenhangende schulden. Alleen de eigen woning en de bijbehorende hypotheek vallen hier buiten. Hieronder zullen we de grenzen bespreken.

Wanneer is er recht op zorgtoeslag?

Er is recht op zorgtoeslag als iemand 18 jaar of ouder is, een Nederlandse zorgverzekering heeft afgesloten, de Nederlandse nationaliteit heeft (of een geldige verblijfsvergunning) en het inkomen niet te hoog is (zoals hierboven besproken) of een te hoog vermogen heeft.

Wanneer er een partner is dan moet deze aan dezelfde voorwaarden voldoen. De inkomensgrenzen en vermogensgrens liggen dan wel wat hoger.

Check je Zorgtoeslag

Zorgtoeslag en vermogen

Hieronder hebben we een overzicht gemaakt van de vermogensgrenzen in specifieke jaren zonder en met toeslagpartner.

Vermogen
zonder toeslagpartner
Vermogen
met toeslag partner
2024€ 140.213€ 177.301
2023€ 127.582€ 161.329
2022€ 120.020€ 151.767
2021€ 118.479€ 149.819
2020€ 116.613€ 147.459
2019€ 114.776 € 145.136
2018€ 113.415 € 143.415
2017€ 107.752 € 132.752
2016€ 106.941 € 131.378

De inkomensgrenzen komen tot stand door het heffingsvrije vermogen in box 3 te verhogen met 84.416 euro. Het heffingsvrije vermogen in 2019 is voor een alleenstaande 30.360 euro en de vermogensgrens voor de zorgtoeslag ligt dus op 114.776 euro.

Wanneer het vermogen te hoog is in een specifiek jaar dan is er het hele jaar geen recht op zorgtoeslag. Zelfs niet als de beleggingen opeens sterk in waarde afnemen. De peildatum voor het eigen vermogen is 1 januari van het betreffende jaar.

Waarom is er een koppeling zorgtoeslag en vermogen?

De wet vermogenstoets zorgtoeslag is in het leven geroepen om mensen te helpen die het echt nodig hebben. Wanneer iemand een vermogen heeft van meer dan 100.000 euro (nog onder de verschillende vermogensgrenzen) dan is het natuurlijk niet nodig om deze mensen financieel te helpen. Het spreekt eigenlijk voor zichzelf.

Vraag een persoonlijk advies aan