Hoe zit het met huurtoeslag en zorgtoeslag?

De overheid heeft verschillende toeslagen in het leven geroepen om mensen met een lager inkomen te helpen. De zorgpremie is een bijdrage om de zorgpremie betaalbaar te houden voor mensen met een lager inkomen. Hetzelfde geldt voor de huurtoeslag. Hier gaat het echter om een tegemoetkoming om de huurlasten betaalbaar te houden voor mensen met een laag inkomen. Heb jij een laag inkomen en wil je weten of je recht hebt op zorgtoeslag? Je kunt via onderstaande knop snel een vrijblijvende berekening laten maken via een intermediair.

Het is prettig om op deze manier een compensatie te krijgen. Is de huurtoeslag en de zorgtoeslag hetzelfde? En kun je van beide gebruik maken of slechts van een? We vertellen er graag meer over in dit artikel.


Wat is het verschil tussen de huurtoeslag en de zorgtoeslag?

Het verschil tussen de zorgtoeslag en de huurtoeslag is vooral de reden waarom je hem krijgt. De huurtoeslag wordt gegeven voor het betaalbaar maken van de huur. De zorgtoeslag is er voor een tegemoetkoming van de zorgpremie. Het is dus niet hetzelfde en het is voor twee verschillende doelen. Het is daarom ook mogelijk om ze beide te ontvangen. Tenminste wanneer je aan de voorwaarden voldoet voor de zorgtoeslag en de huurtoeslag.

Heb je recht op zorgtoeslag en huurtoeslag?

Het inkomen en het eigen vermogen (spaargeld en beleggingen) zijn bepalend of je recht hebt op de zorgtoeslag of de huurtoeslag of beide. Om zorgtoeslag te ontvangen moet je aan verschillende voorwaarden voldoen. Zo moet je een Nederlandse zorgverzekering hebben. Ook moet je de Nederlandse nationaliteit hebben of een geldige verblijfsvergunning. Het is dan mogelijk om een zorgtoeslag te ontvangen. Wanneer je niet voldoet aan de voorwaarden dan ontvang je geen zorgtoeslag.

Voor de huurtoeslag is het ook belangrijk om te voldoen aan de inkomenseisen en om geen te hoog eigen vermogen te hebben. Met een te hoog inkomen heb je geen recht op de huurtoeslag. Ook mag de huur niet over de huurgrens gaan. Je kunt geen huis huren van duizend euro per maand en dan nog een huurtoeslag verwachten.

Het voorschot zorgtoeslag

De zorgtoeslag en ook de huurtoeslag zijn een voorschot. Het voorschot ontvang je gebaseerd op het te verwachten inkomen van een jaar. Aan het einde van het jaar wordt de daadwerkelijke zorgtoeslag en huurtoeslag bepaald. Wanneer het inkomen hoger of lager is dan het te verwachten inkomen dan zal de zorgtoeslag of de huurtoeslag veranderden.

Hoe hoog is de zorgtoeslag en huurtoeslag?

De hoogte van de zorgtoeslag wordt bepaald door de hoogte van je inkomen. Wanneer het inkomen hoger is dan is de zorgtoeslag lager. Bij het overschrijden van de inkomensgrens zal er geen zorgtoeslag zijn. De inkomensgrens is verschillend voor alleenstaanden en meergezinshuishoudens.

De hoogte van de huurtoeslag wordt voornamelijk bepaald door de hoogte van het inkomen. Ook de hoogte van de huur speelt mee. Ook hier geldt, dat het inkomen niet te hoog mag zijn. Tevens mag je de huurgrens niet overschrijden.

Het is mogelijk om op de website van de belastingdienst te berekenen hoe hoog jouw zorgtoeslag of huurtoeslag zal zijn. Hier kun je jouw inkomensgegevens en hoogte van het eigen vermogen invullen. Ook dien je voor de huurtoeslag aan te geven hoe hoog de huur is. Vervolgens zal je kunnen zien hoe hoog de beide toeslagen zijn.