Moet ik de zorgtoeslag stopzetten met Digid?

zorgtoeslag stopzetten met digid

De zorgtoeslag stopzetten met DigiD is een moeilijke klus. Zeker als je niet precies weet wat je moet doen. Maar hoe gaat dat nou in zijn werk?

De zorgverzekering en de zorgtoeslag gaan hand in hand. De zorgtoeslag is een bijdrage om de zorgverzekeringspremie betaalbaar te maken. Het is een steuntje in de rug voor mensen met een kleiner budget.

Wanneer je voldoet aan de eisen en niet te veel inkomen of vermogen hebt ontvang je een zorgtoeslag. Je betaalt netto hierdoor minder voor de zorgverzekeringspremie. Wanneer je geen recht meer hebt op de zorgtoeslag dan kun je de zorgtoeslag stopzetten met DigiD. Dit kun je zelf doen, of laten doen via een intermediair. Met de laatste ben je verzekerd van een juiste procedure en voorkom je dat je straks terug moet gaan betalen.

Waarom stopt de zorgtoeslag?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de zorgtoeslag stopt. Het inkomen kan veranderen, het vermogen kan stijgen of de gezinssamenstelling wordt anders. Wanneer je inkomen verandert is het verstandig om dit door te geven aan de belastingdienst. Je kunt dan bepalen of je nog recht hebt op de zorgtoeslag. Wanneer je verwacht geen recht meer te hebben op zorgtoeslag is het verstandig om het binnen vier weken na de verandering door te geven aan de belastingdienst. Je zal anders aan het einde van het jaar het deel wat je teveel ontvangen hebt terug moeten betalen. De zorgtoeslag stopzetten met DigiD is verstandiger. Zo voorkom je tegenvallers aan het einde van het jaar.

Zorgtoeslag stopzetten met DigiD

De zorgtoeslag kan om verschillende redenen stopgezet worden. Hieronder hebben we de meest voorkomende redenen opgesomd. Het gaat om:

  • Wanneer je geen zorgverzekering hebt (het is wettelijk verplicht in Nederland)
  • Als je op basis van levensovertuigingen hebt gekozen om geen ziektekostenverzekering af te sluiten. Je bent gemoedsbezwaarde en betaalt geen zorgverzekeringspremie, maar wel een bijdragevervangende belasting.
  • Wanneer je naar het buitenland verhuisd en geen zorgverzekering in Nederland meer hebt.
  • Als in de gevangenis zit
  • Wanneer je militair bent

Ga je samenwonen?

Samenwonen kan ook een reden zijn om de zorgtoeslag stop te zetten. Je kunt met de hulp van de digiD de zorgtoeslag stopzetten. Wanneer je samenwoont met je partner dan wordt er naar jullie gezamenlijke inkomen gekeken als je ook fiscale partners bent. Dan wordt er opnieuw naar het inkomen en het vermogen gekeken. Het recht op zorgtoeslag kan dan vervallen.

Zorgtoeslag stopzetten met DigiD

Via Mijn Toeslagen van de belastingdienst is het mogelijk om de zorgtoeslag stop te zetten. Het is belangrijk om hiervoor digiD inloggegevens te hebben. Je kunt vervolgens doorgeven aan de belastingdienst, dat je de zorgtoeslag wilt stopzetten. Het is sinds 2012 niet meer mogelijk om via een formulier de zorgtoeslag stop te zetten. Je doet het door in te loggen en dan te zoeken op stopzetten in het wijziging zoeken venster.

Kies de juiste toeslag om deze vervolgens stop te zetten. Ook kun je een wijziging van het inkomen of het vermogen doorgeven. Wanneer je vervolgens geen recht meer hebt op de zorgtoeslag zal de belastingdienst deze stopzetten. Door het op tijd te doen voorkom je, dat je het aan het einde van het jaar moet terugbetalen.