Het voorschot zorgtoeslag en hoe het voor jou van toepassing is

voorschot zorgtoeslag

Het voorschot zorgtoeslag en hoe het voor jou van toepassing is
In Nederland is iedereen van 18 jaar en ouder verplicht om een basisverzekering af te sluiten. Het gaat om de ziektekostenverzekering in ons land. Het is wettelijk verplicht en het niet hebben van deze verzekering leidt tot hoge boetes. De overheid wil dat iedereen in ons land goed verzekerd is voor de ziektekosten.

Doordat de premie voor sommige mensen te hoog kan zijn heeft de belastingdienst een compensatie regeling opgezet. Het gaat om het voorschot zorgtoeslag. De belastingdienst keert maandelijks een voorschot uit. Wanneer kom je hiervoor in aanmerking? Hoe werkt het en wat is het nu eigenlijk? We gaan de vragen beantwoorden in dit artikel.

Wat is voorschot zorgtoeslag?

Het is belangrijk om de verzekeringspremie voor iedereen in ons land betaalbaar te houden. De zorgtoeslag is een compensatie voor mensen met een minder hoog inkomen om het aantrekkelijk te houden voor iedereen. Aantrekkelijk om verzekerd te zijn voor de zorg welke zo essentieel kan zijn. De gezondheid is uiteindelijk het belangrijkste voor iedereen in ons land. Om in aanmerking te komen voor de zorgtoeslag gelden een aantal eisen:

  • Je bent 18 jaar of ouder
  • Je bent verzekerd bij een Nederlandse zorgverzekeraar
  • Het inkomen voldoet aan de eisen (is niet te hoog)
  • Je bent Nederlandse van nationaliteit of hebt een geldige verblijfsvergunning
  • Je eigen vermogen is niet te hoog en voldoet aan de eisen

Hoe werkt voorschot zorgtoeslag?

Op basis van het geschatte inkomen wordt het voorschot zorgtoeslag berekend. Wanneer hier recht op is dan wordt het maandelijks rond de 20e van de maand uitgekeerd. Na een jaar wordt het daadwerkelijke inkomen vastgesteld. Op basis hiervan wordt dan de zorgtoeslag definitief vastgesteld. Wanneer er teveel zorgtoeslag ontvangen is moet het (of een deel) terugbetaald worden. Wanneer er te weinig zorgtoeslag ontvangen is wordt een deel nabetaald.

Waarom krijg ik voorschot zorgtoeslag?

De belangrijkste reden om een voorschot zorgtoeslag te krijgen is het inkomen. Er is een inkomensgrens. Voor getrouwde mensen is de grens hoger dan voor alleenstaanden. Ook geldt er een vermogenseis. Wanneer het eigen vermogen te hoog is, is er geen voorschot zorgtoeslag. Het is goed om de exacte getallen te kennen. Daarnaast zijn er dus de bovenstaande eisen welke gesteld worden om recht te hebben op een voorschot zorgtoeslag. De zorgtoeslag wordt (automatisch) bepaald en maandelijks uitgekeerd. Het is een voorschot. Het voorschot is gebaseerd op wat naar verwachting het jaarinkomen is. Wanneer uiteindelijk het inkomen afwijkt van het geschatte inkomen dan wordt de zorgtoeslag naar boven of beneden bijgesteld. Wanneer er te veel is ontvangen moet het terugbetaald worden. Wanneer er te weinig is ontvangen wordt er een nabetaling gedaan.

Hoe kan ik voorschot zorgtoeslag stopzetten?

Veranderd er wat in jouw persoonlijke situatie en is het nodig om de zorgtoeslag stop te zetten? Doe dit dan zelf en binnen vier weken na de verandering. De zorgtoeslag is stop te zetten via de toeslagen website van de Belastingdienst. Binnen vijf weken wordt het voorschot zorgtoeslag stopgezet. De situatie wordt opnieuw berekend en als er geld terugbetaald moet worden stuurt de belastingdienst een brief met acceptgiro. Hier staat duidelijk bij vermeldt wat terugbetaald moet worden en hoe dit gedaan kan worden. Veranderd de situatie hierna weer dan is het mogelijk om het voorschot zorgtoeslag opnieuw aan te vragen.

Heb ik recht op zorgtoeslag?

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden om een voorschot zorgtoeslag te ontvangen. Het inkomen en eigen vermogen mag niet te hoog zijn. Het is alleen mogelijk om vanaf 18 jaar en ouder een zorgtoeslag aan te vragen. Onder de 18 jaar wordt de zorgverzekering door de overheid betaald. Het moet gaan om een Nederlandse zorgverzekering bij een Nederlandse zorgverzekeraar. Daarnaast mag het inkomen niet hoger zijn dan de inkomensgrens. De inkomensgrens is ieder jaar anders.

Voor alleenstaanden is deze grens lager dan voor een meerpersoonshuishouden. De verzekerde moet de Nederlandse nationaliteit hebben of een verblijfsvergunning. Hetzelfde geldt voor de toeslagpartner. Vervolgens mag het eigen vermogen niet te hoog zijn. Als dit wel het geval is dan moet dit eigen vermogen eerst aangesproken worden om de zorgverzekering betaalbaar te houden.

Personen die in het buitenland wonen en wel werken in Nederland of een Nederlands pensioen of uitkering krijgen hebben ook recht op de zorgtoeslag. Het moet dan wel gaan om een land in de EU, de EER of Zwitserland. Het mag ook een land zijn waar Nederland een sociaal zekerheidsverdrag mee heeft afgesloten. Gaat het om een ander land? Dan is er alleen recht op zorgtoeslag als Nederland de zorgverzekering verplicht.