Zorgtoeslag DUO oftewel de Student Zorgtoeslag

Zorgtoeslag DUO of studentWanneer een student 18 jaar wordt dan zal hij een zorgverzekering af moeten sluiten. Het is een verplichte verzekering waar niemand onderuit komt. Het is natuurlijk belangrijk om een verzekering te hebben voor alle zorgkosten. De zorgkosten kunnen snel hoog oplopen. Het nadeel van de zorgverzekering is dat er ook een premie betaald moet worden.

Ook studenten hebben recht op de verschillende toeslagen. Een student zorgtoeslag bijvoorbeeld. Vanaf het moment dat iemand 18 jaar oud is moet hij of zij verplicht een zorgverzekering nemen in Nederland. Om de zorgverzekering betaalbaar te houden geeft de Nederlandse overheid hiervoor een tegemoetkoming. Ook voor studenten is dit het geval. Het gaat om de student zorgtoeslag of de DUO zorgtoeslag. We bespreken graag wanneer hier recht op is en wat ervoor gedaan moet worden.

Wanneer gaat de zorgtoeslag in?

De zorgtoeslag is er voor de mensen met een laag inkomen. Het is een tegemoetkoming voor iedereen die ouder is dan 18 jaar en aan de voorwaarden voldoet. In Nederland moet iedereen vanaf 18 jaar en ouder een zorgverzekering afsluiten. De zorgverzekering gaat in op de eerste maand nadat je 18 jaar oud bent geworden. Tegelijkertijd is het mogelijk om de eerste maand zorgtoeslag te ontvangen. Er zijn wel een aantal redenen waaraan men moet voldoen. Zo moet je minder dan 20.000 euro per jaar verdienen. Daarnaast zijn er vermogenseisen. Ook moet het gaan om een Nederlandse zorgverzekeraar en een Nederlandse student of iemand met een geldige verblijfsvergunning in ons land.

Wanneer heeft een student recht op zorgtoeslag?

Om recht te hebben op de zorgtoeslag is het belangrijk om aan een aantal voorwaarden te voldoen. Het gaat onder andere om de volgende zaken:

  • De student moet 18 jaar zijn of ouder
  • De student moet de Nederlandse nationaliteit hebben of een geldige verblijfsvergunning hebben.
  • De student moet een zorgverzekering hebben afgesloten bij een Nederlandse verzekeraar.
  • Het jaarinkomen moet lager zijn dan 31.138 euro per jaar.
  • Het vermogen van de student mag niet hoger zijn dan 118.479 euro.

Afhankelijk van de hoogte van het inkomen wordt de hoogte van de zorgtoeslag voor de student bepaald.

Check je Zorgtoeslag

Het aanvragen van de DUO zorgtoeslag

Wanneer iemand 18 jaar is geworden is het verstandig om direct de zorgtoeslag aan te vragen. Het kan zelfs een maand van tevoren. Op die manier zal bij het betalen van de eerste zorgpremie het geld op de rekening staan.

Wanneer iemand 18 jaar wordt moet men de volgende maand een zorgverzekering afsluiten. Als iemand op 2 april 18 wordt gaat de zorgverzekering in per 1 mei van hetzelfde jaar. De zorgtoeslag wordt rond de 20e van iedere maand op de bankrekening gestort. Hiermee kan dan de zorgpremie voldaan worden. Kies een goede zorgverzekering en vraag direct de zorgtoeslag aan wanneer je 18 jaar wordt.

Het is nodig om de zorgtoeslag zelf aan te vragen. Het aanvragen is niet complex. Het is mogelijk om het zelf te doen of met de hulp van een bureau. Voor het aanvragen is er een DigiD nodig. Hiermee is het mogelijk om in te loggen op de Toeslagen site. Hier is het mogelijk om de aanvraag te doen.

Wanneer wordt de zorgtoeslag uitbetaald?

De zorgtoeslag wordt iedere maand rond de 20e van de maand uitbetaald. Het is prettig om iedere maand te weten dat er een aanvulling is op de maandelijkse premie van de zorgverzekering. Het is wel belangrijk om de juiste zorgverzekering af te sluiten. Kies voor een zorgverzekering met een scherpe premie en aantrekkelijke voorwaarden.

Na het studeren?

Wanneer het studeren is afgelopen wordt het tijd om te gaan werken. Het is belangrijk om de wijziging of stopzetten op tijd door te geven met DigiD. Zorg ervoor dat je niet teveel zorgtoeslag ontvangt. Deze zal anders weer terugbetaald moeten worden. Wanneer er een goede baan is gekregen is het nodig om de verandering van het inkomen door te geven. Zo kan de juiste zorgtoeslag bepaald worden. Ook wordt voorkomen dat er hoge bedragen terugbetaald moeten worden.

Vraag een persoonlijk advies aan